Regulamin Sklepu Internetowego

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.ibb.pl, prowadzonym przez IBB.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarowska 40/42, Ożarów Mazowiecki 05-850, NIP: 1182212842, REGON: 386890374. Kapitał zakładowy wynosi: 10 000,00. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA M. ST. Warszawy w Warszawie , pod numerem KRS 0000857599.

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z IBB.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w naszym sklepie mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzone w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizując zamówienie, składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku.

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Państwa zamówienia. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu Państwa oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji Państwa oferty, co następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Państwo takiego oświadczenia zostaje zawarta umowa sprzedaży.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożliwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

4. Czas realizacji Zamówień

Wiekszość naszych produktów jest dostępna w opcji zamówienia Click and Collect tzn. Zamów i Odbierz.

Czas realizacji zamówienia jest zależny od etykiet wyświetlanych na karcie każdego produktu:

Click and Collect (Zamów i Odbierz) - zamówienia złożone w godzinach 8:00 - 12:00 są realizowane tego samego dnia.

wysyłka w 3 dni - klient otrzyma zamówienie w ciągu 3 dni roboczych

wysyłka w 7 dni - klient otrzyma zamówienie w ciągu 7 dni roboczych

wysyłka w 14 dni - klient otrzyma zamówienie w ciągu 14 dni roboczych

Niezależnie od w/w możliwości może zaistnieć także taka sytuacja, że zamawiany produkt wymaga uzgodnień co do jego specyficznych cech lub potrzebujemy więcej niż 14 dni na jego skompletowanie i dostarczenie, wówczas towar przekazywany jest do mini-koszyka zamówieniowego. W takim przypadku niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia skontaktujemy sie z klientem w celu ustalenia indywidualnego terminu realizacji.

4. Dostawa produktów - wybór opcji zakupu z dostawą kuriera

Na terenie Polski przesyłki są dodatkowo płatne. Koszty dostawy zależą od wyboru dostawy, wagi i wymiarów paczki lub palety, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a głównym magazynem IBB.PL (koszty dostawy mogą się różnić w zależności od wskazanego przez Klienta miejsca dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia (multi-koszyk), w tym także przed jego złożeniem. Informacje o wymiarach produktów są podane przy składaniu zamówienia. 

Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich
 3. IBB.pl poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości email (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 4. Przesyłki dostarczane: Kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy. Przesyłki są dostarczane od Poniedziałku do Soboty.

5. Dostawa produktów - wybór opcji zakupu z odbiorem osobistym (Click & Collect)

 1. W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru osobistego, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać pod wskazanym adresem który został wybrany przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego w ramach procedury zamówienia. Adres, dni i godziny otwarcia wybranego magazynu IBB.pl oraz numer telefonu kontaktowego do wybranego magazynu zostaną wskazane w ramach komunikatu wyświetlonego na stronie Sklepu Internetowego po złożeniu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 2. IBB.pl przygotuje zamówienie do odbioru gdy towar jest na magazynie do natychmiastowego odbioru. Towar jest wystawiany w punkt odbioru.
 3. IBB.pl poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w wybranym magazynie.
 4. Odbioru Produktu może dokonać: osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi lub inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym)
 5. IBB.pl jest uprawniona do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. IBB.pl może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.
 6. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 7 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata.Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia. 

6. Dostawa produktów - wybór opcji zakupu z Transportem IBB

 1. Organizujemy transport produktów zakupionych w naszym serwisie. Dostarczymy towar pod wskazany adres w wybranym slocie czasowym. Po dodaniu produktów do multi koszyka klient wybiera opcje dostawy (Transport IBB) oraz potwierdza dostępny slot czasowy. 
 2. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Transport zamówionych produktów będzie zrealizowany w przedziale czasowym wybranego slota.
 4. Koszt transportu towarów zależy od odległości między Twoją lokalizacją a głównym magazynem. Możesz wybrać dogodny slot czasowy dostawy oraz określić przedział czasowy. Oferujemy samochody z windą i HDS przeznaczone do przewozu i rozładunku ciężkich materiałów budowlanych. 
 5. Kierowca ma obowiazek pomoc przy rozładunku, rozładunek tylko pod adresem dostawy na krawężnik bez usługi wniesienia. 
 6. Przenoszenie produktów może odbywać się na odległość nie dłuższą niż 25m. Przenoszone produkty nie mogą wynosić wagi więcej niż 30kg na odległość maksymalnie 25m. Produkty przenoszone nie mogą być gabarytowa większa niż dla 1 osoby.
 7. Kierowca będzie informował klienta o dostawie w dniu dostawy. Kierowca ma obowiązek czekać w miejscu dostawy maksymalnie 30 minut w przedziale czasowym wybranego slota jeśli klient się nie zjawi na rozładunek kierowca ma prawo odjechać. Ponowna dostawa będzie dodatkowo płatna. 
 8. Jeżeli na trasie dojdzie do sytuacji na którą nie mamy wpływu (np. wypadek umożliwiający dalszą podróż, awaria unieruchamiająca pojazd itp. ) a kierowca nie będzie mógł kontynuować dalej swojej podróży niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta i wyjaśnimy z jakich przyczyn doszło do takiej sytuacji. Przedstawimy również plan awaryjny żeby jak najszybciej nadać kolejny transport. Oczywiście kolejna dostawa odbędzie się nieodpłatnie na nasz koszt.
 9. Jeżeli kierowca dojedzie do klienta a dojazd do posesji nie będzie możliwy z uwagi na np. zarośnięte drzewami przejazdy, zbyt wąskie ulice, chodniki do klatek schodowych itp. kierowca informuje klienta o tym że nie jest w stanie podjechać bliżej z uwagi na utrudnienia napotkane na dojeździe i klient będzie poproszony o odebranie towaru z pojazdu we własnym zakresie z miejsca gdzie najbliżej udało się podjechać kierowcy.

7. Płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

 • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
 • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

9. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

10. Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy

Dotyczy Konsumentów: jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.

 

W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Reklamacje można składać:

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 • na piśmie na adres: IBB.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 • kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu: +48224903529

 

Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

 

Dotyczy Przedsiębiorców: (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): w przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

 

Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: od Pn do Pt w godzinach 9:00 - 16:00

 

11. Usługi świadczone drogą elektroniczną

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

12. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym pod niniejszym linkiem.

13. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

14. Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

W przypadku Przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

W przypadku Przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych podmiotów publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Porównaj produkty
Nie masz żadnych produktów do porównania.
Cena PRO

Skorzystaj z przełącznika, aby porównać ceny. Z ceny PRO mogą korzystać wyłącznie nasi subskrybenci.