Grzałki elektryczne. Optymalny dobór, montaż i eksploatacja.

grzałka-elektryczna

Grzałki elektryczne Instal-Projekt przeznaczone są do współpracy z grzejnikami centralnego ogrzewania jako dodatkowe źródło ciepła poza sezonem grzewczym, gdy występuje potrzeba dogrzania pomieszczenia lub przyspieszenia suszenia. Zasilanie tych urządzeń prądem elektrycznym (sieć domowa ~230 V, 50 Hz) pozwala na całkowitą niezależność od pracującej okresowo instalacji centralnego ogrzewania.

 

BUDOWA

Grzałki elektryczne przeznaczone do współpracy z grzejnikami c.o. to urządzenia elektryczne wyposażone w elementy grzejne, czujniki temperatury, przyłącza elektryczne i hydrauliczne (przewód przyłączeniowy z  wtyczką,  złączka  hydrauliczna),  oraz zależnie od wersji - elementy regulacyjne (wyłączniki termiczne i termostaty). Wszystkie modele posiadają zewnętrzne gwinty przyłączeniowe R1/2’’.

 

DOBÓR

Prawidłowy dobór grzałki elektrycznej do grzejnika c.o. zapewnia optymalną współpracę tych elementów. Aby ułatwić tę czynność, w tabelach danych technicznych grzejników c.o. zawarte zostały informacje na temat optymalnych mocy grzałek przeznaczonych do poszczególnych modeli. Jest to jednocześnie potwierdzenie możliwości wyposażania grzejników w elementy grzejne. W przypadku grzejników nie ujętych w zestawieniach należy stosować zasady zawarte w poniższej tabeli lub w dokumentacji grzałek, sprawdzając wcześniej czy konstrukcja tych grzejników pozwala na współpracę z grzałką.

  

Tabela doboru dla grzałek elektrycznych: HOT2, COCO, YUUKI

Moc grzejnika dla ∆T=50K (75/65/20°C) [W]

Moc elektryczna grzałki [W]

240 ÷ 480

300

481 ÷ 720

600

721 ÷ 1200

900

1201 ÷ 1500

1200

 

UWAGA

W przypadku gdy dla wydajności grzejników teoretyczna wartość mocy elektrycznej grzałki zawiera się w dolnym lub górnym przedziale, istotne jest zdefiniowanie ostatecznego przeznaczenia budowanego układu. Jeśli grzejnik wraz z grzałką będzie pracował na potrzeby ogrzania intensywnie schładzanego pomieszczenia, wtedy w obu przypadkach należy wybrać grzałkę o większej mocy. Natomiast gdy grzejnik podgrzewany grzałką będzie pełnił jedynie rolę suszarki np. do ręczników wystarczy zastosować grzałki o niższych mocach.

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

Podstawowe zasady montażu grzałek elektrycznych (szczegółowe informacje zawarte są w ich dokumentacji):

 

 • Dobór grzałki do grzejnika musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w ich dokumentacji (dla ułatwienia w tabelach danych technicznych grzejników c.o. mogących współpracować z grzałkami elektrycznymi, zostały umieszczone zalecane wydajności grzałek).
 • Lokalizacja grzejnika z zamontowaną grzałką w stosunku do innych urządzeń sanitarnych (np. wanna, umywalka) powinna uwzględniać wymagania dla posiadanego przez grzejnik stopnia ochrony
 • Zalecanym położeniem montażowym jest pionowy układ elementu grzejnego z częścią sterującą skierowaną ku dołowi. Montaż elementem sterującym do góry jest Grzałka może być także zamontowana w układzie poziomym.
 • Decydując się na montaż grzałki w grzejniku należy przewidzieć dostępność elementów regulacyjnych i przyłączeniowych podczas
 • W przypadku chęci późniejszej instalacji grzałki (nie jednocześnie z grzejnikiem), wymagane jest staranne zaplanowanie takiej możliwości szczególnie gdy montaż wymaga użycia trójnika przyłączeniowego.
 • Grzejnik c.o. przeznaczony do współpracy z grzałką powinien być wyposażony w zawór odcinający lub termostatyczny, który pozwoli na odcięcie grzejnika od instalacji o.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczne uszczelnienie połączenia grzejnika c.o. z grzałką – elementy uszczelniające zawarte są w zestawie z grzałką.
 • Niewskazany jest montaż grzałek w strefach grzejnikowych o nieznacznym przepływie wody z uwagi na skłonności tych miejsc do gromadzenia osadów, które mogą odkładać się na elemencie

 

UWAGA

W przypadku grzejników  drabinkowych  i  o  powtarzających  się  elementach  konstrukcyjnych (np. listwach) wskazane jest aby element grzejny położony był prostopadle do tych elementów. Zasada jest szczególnie istotna w przypadku poziomego montażu grzałki.

 

EKSPLOATACJA

Aby zapewnić bezpieczeństwo działania oraz optymalną współpracę grzejnika z zamontowaną w nim grzałką elektryczną należy przed uruchomieniem grzałki spełnić następujące warunki:

 

 • Dobór i montaż grzałki elektrycznej powinien być przeprowadzony zgodnie ze wskazówkami w instrukcji urządzenia
 • Przed uruchomieniem grzałki elektrycznej należy upewnić się czy cała objętość grzejnika wypełniona jest wodą
 • W przypadku, gdy grzejnik posiada dwa zawory (zasilający i powrotny), podczas eksploatacji grzejnika z grzałką należy zamknąć zawór po stronie dopływu wody natomiast zawór odpływowy musi być otwarty, aby zapewnić możliwość redukcji ciśnienia wywołanego wzrostem temperatury w

 

UWAGA

Naturalnym zjawiskiem jest nierównomierne rozgrzewanie powierzchni grzejnika podczas pracy grzałki, szczególnie w przypadku grzejników o znacznych rozmiarach i skomplikowanych kształtach

 

źródło: Instal Projekt www.niezawodny.pl

Porównaj produkty
Nie masz żadnych produktów do porównania.
Cena PRO

Skorzystaj z przełącznika, aby porównać ceny. Z ceny PRO mogą korzystać wyłącznie nasi subskrybenci.