E-COMMERCE
BUDOWLANY

Planowany termin uruchomienia: zima 2021/2022
Planowane pełne wdrożenie serwisu: wiosna 2022

Już wkrótce zaprosimy Państwa do nowej odsłony naszego budowlanego serwisu.
Poświęciliśmy dużo czasu i inwencji by był jak najbardziej nowatorski na rynku.

Wdrożyliśmy wiele nowoczesnych technologii i najnowszych światowych trendów by zapewnić
atrakcyjność serwisu dla każdego użytkownika. Cześć proponowanych przez nas usług
zakwalifikowaliśmy do Świata Realnego uznając, że są one typowe i powszechnie znane.
Tu skupiliśmy się na możliwie jak najszerszej optymalizacji by serwis był atrakcyjny,
komplementarny a jednoczenie niezbyt skomplikowany i przyjazny.

Drugą, najbardziej zaawansowaną technologicznie część naszego serwisu, opartą głównie
na technologii blockchain, zakwalifikowaliśmy do Świata Krypto.

Zamierzamy dopomóc Państwu w łagodnym przejściu z jednego do drugiego świata i zaznajomić
z tą ciekawą krainą by móc czerpać z niej wymierne korzyści.

Świat Realny:

Najniższe możliwe ceny materiałów budowlanych na rynku
osiągane dzięki optymalizacji na każdym etapie procesu dystrybucji, dywersyfikacji przychodów i pewnej filozofii biznesowej

Nasz e-commerce przyjmował będzie płatności za zakupy
materiałów budowlanych w następujących walutach:
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • IBBcoin
 • Polski Złoty

Porady budowlane prezentowane w formie opisowej
oraz graficznej
z wykorzystaniem technologii 3D

Katalog firm - prezentacja firm z branży
wraz z opcją rekomendacji

Kosztorysy online - nasz autorski program
udoskonalany już od ponad 15 lat

 • kosztorysowanie podstawowych prac budowlanych oraz instalacyjnych w zakresie Robocizny, Materiałów, Sprzętu oraz Narzutów i Zysku
 • edycja i zmiana wszystkich istotnych parametrów pozycji kosztorysowych
 • kilka bibliotek kosztorysów np. Biblioteka IBB a także Biblioteka własna
 • kosztorysy blokowe umożliwiające intuicyjne i wygodne kosztorysowanie w oparciu o wysokiej jakości grafiki 3D
 • kosztorysy wskaźnikowe realizujące szybkie kalkulacje w oparciu o uśrednione ceny
 • możliwość zbudowania własnych pozycji kosztorysowych i ich zapis
 • archiwizacja wykonanych kosztorysów
 • eksport wykonanych kosztorysów do plików PDF lub Excel

dostęp do bezpłatnej
branżowej Tablicy ogłoszeń

Zarabiaj z IBB
Udostępniamy klientom nasze know how, dzielimy się dochodami
i to na dodatek w naszym najlepszym interesie a właściwie w interesie obopólnym.

Udostępniamy:

 • nowoczesne technologie
 • kapitał
 • wieloletnie doświadczenie
 • kontakty
 • logistykę i cała strukturę biznesową
 • % naszych dochodów.

Ofertę kierujemy do każdego a najbardziej do tych którzy stracili nadzieję na stabilne, regularne i nieograniczone możliwości zarobkowe.

Świat Krypto:

Subskrypcja PRO365 otwiera drzwi do Krypto Świata

Obejmuje prawo do korzystania ze wszystkich oferowanych przez nas dodatkowych, unikalnych i ekskluzywnych opcji przez okres 365 dni.

Ponadto:
- emituje cyfrowe aktywo IBBgold reprezentujące prawo do zarabiania z IBB, posiadające własną, unikalną i rosnącą wartość inwestycyjno-spekulacyjną
- automatycznie otwiera cyfrowe portfele, umożliwiając gromadzenie prowizji w monetach IBBcoin, w każdej chwili wymienialnych na PLN

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi artykułami z naszego BLOGA oraz materiałami wideo

W monetach IBBcoin zarabiasz prowizje od zakupów Twojej grupy zakupowej

Zakup Subskrypcji PRO365 emituje aktywo IBBgold.

Kolejne aktywa IBBgold możesz dokupić bez limitu. Każde z nich pozwala na budowanie własnej grupy zakupowej aż do 10 podmiotów i stałe, regularne dochody z tytułu prowizji od ich zakupów. Wszystkie transakcje, na każdym swoim aktywie,obserwujesz w cyfrowym portfelu, możesz je także wystawić na sprzedaż na lokalnej Giełdzie. Na Giełdzie możesz także obserwować wszystkie wyemitowane aktywa IBBgold, ich wartość oraz przyrosty w dowolnym przedziale czasowym począwszy od ich wyemitowania. Nie przegap okazji - IBBgold to perpetum mobile.

Stawiamy śmiałą tezę, że jest to oferta konkurująca z każdą ofertą inwestycyjną a nawet z ofertami pracy dostępnymi dzisiaj na rynku!

Block Explorer umożliwia transparentność blockchain, czyli obserwację każdej transakcji zrealizowanej w ramach ibb.pl,
zapisanej w zaszyfrowanych i bezpiecznych blokach informacji.
Pozwala zidentyfikować własne transakcje po ich cyfrowym adresie.

Dashboard pozwala śledzić w zindywidualizowanym
panelu wszystkie istotne parametry własnych transakcji,
wzrosty kryptowaluty IBBcoin oraz aktywów IBBgold,
transakcje na Giełdzie, wartości innych aktywów,
wiadomości z Krypto Świata itp.